درباره پروژه

بعد از اینکه پروژه اول ims به اتمام رسید به سبب کیفیت بالای طراحی فایل ارائه پاورپوینت در سطح بین الملل، کارفرما رضایت کامل خود را به تیم پرزنتا اعلام نمود و اذعان به برابری سطح مهارت و طراحی این مجموعه با مجموعه‌های فعال در خارج از ایران داشت. به همین علت با گذشت کمتر از یکسال مجددا پروژه دوم بین المللی تیم پرزنتا با این شرکت آغاز شد.
هدف از این پروژه معرفی فرصت های سرمایه‌گذاری در ایران پس از برجام بود که برای سرمایه‌داران کشورهای عربی حوزه خلیج فارس ارائه شود.
چالش این پروژه برای تیم پرزنتا، انتقال سریع و راحت پیام در کوتاه‌ترین زمان ممکن بود که می‌بایست تمامی چیدمان‌ها و ساختارها به همراه انیمیشن‌های مورد استفاده متناسب با این خواسته طراحی می‌گردید که خروجی فوق نتیجه‌ی آن می‌باشد.

کارفرما
(IMS (Internatinal Media Services

زمان اجرا
آبان ماه ۱۳۹۵

نوع پروژه
پاورپوینت

من هم به طراحی ارائه نیاز دارم