درباره پروژه

نوارتیس یک شرکت چند ملیتی داروسازی می باشد که در سویس واقع شده است که در سرتاسر جهان دارای نمایندگی می‌باشد.
دفتر تهران این شرکت برای معرفی طرح حمایتی خود از بیماران و ارزیابی آن با دیگر کشورها تقاضای طراحی فایل ارائه‌ای جذاب به صورت ویدیویی داشت که امکان افزودن موسیقی متن و همچنین نریشن را داشته باشد بر این اساس تیم پرزنتا با توجه به نیاز کارفرما خدمت ویدیو پرزنت را پیشنهاد کرد.
در این پروژه تیم پرزنتا با برگزاری جلسات سناریونویسی و طراحی و سپس انتخاب موسیقی متن به طرح کلی این پروژه دست یافت.
پس از اتمام طراحی فایل گزارش، مرحله‌ی تدوین و افزودن موسیقی متن و قرار دادن نریشن به همراه زیرنویس در نرم افزار Corel Video Studio آغاز شد که پس از آن پروژه تکمیل و به تایید کارفرما رسید.

کارفرما
نوارتیس (Novartis)

زمان اجرا
شهریور ماه ۱۳۹۵

نوع پروژه
ویدیو پرزنت

من هم به طراحی ارائه نیاز دارم