درباره پروژه

شرکت ims، یک مجموعه بین المللی با مدیریت فردی ایرانی تبار می‌باشد که در زمینه‌ خدمات رسانه‌ای در خارج از ایران فعالیت می‌کند. در این پروژه کارفرما قصد معرفی مجموعه، امکانات و دفاتر خود در سراسر جهان و… را داشت.
کارفرما قبل از اینکه به تیم پرزنتا تقاضای همکاری دهد، با چندین مجموعه برای طراحی این پرزنتیشن همکاری کرده بود که آن مجموعه‌ها پس از قبول پروژه قادر به انجام آن نبودند و یا نتیجه نهایی مورد قبول و رضایت ایشان واقع نمی‌شد به همین علت کارفرما قصد داشت پروژه را به مجموعه‌های خارج از ایران واگذار کند که قبل از این اقدام، با تیم پرزنتا آشنا و مجدداً و برای بار آخر به یک مجموعه ایرانی اطمینان کرد.
چالشی که تیم پرزنتا با آن مواجه بود در این پروژه، عدم اطمینان کارفرما به مجموعه‌های ایرانی به علت عدم موفقیت آنها در طراحی پرزنتیشن و همچنین از دست دادن زمان برای طراحی بود که تیم پرزنتا می‌بایست خود را اثبات و اطمینان کارفرما را جلب می‌نمود.
پس از اتمام طراحی و مشاهده‌ی خروجی نهایی فایل ارائه، کارفرما بسیار ابراز رضایت و خشنودی کرد و بیان نمود که تمامی همکاران و شرکای خارج از کشور او، با دیدن فایل ارائه شگفت زده شده‌اند و باور نمی‌کردند که مجموعه‌ای در داخل ایران قادر به طراحی چنین فایل ارائه‌ای با این کیفیت باشد.
همچنین اذعان کرد که مهارت و توانایی تیم طراحی پرزنتا برابری می‌کند با مجموعه‌های فعال در خارج از ایران به همین سبب پروژه دوم خود را نیز با گذشت کمتر از یکسال با تیم پرزنتا مجدداً آغاز نمود.

کارفرما
(IMS (Internatinal Media Services

زمان اجرا
اسفند ماه ۱۳۹۴

نوع پروژه
پاورپوینت

من هم به طراحی ارائه نیاز دارم