درباره پروژه

بلافاصله بعد از پروژه اول شرکت گروه مپنا با تیم پرزنتا، پروژه دوم طراحی ارائه آغاز شد. در این پروژه که مربوط به ارزیابی رضایت مشتریان بود به ارائه گزارش در بخش‌های مختلف این مجموعه بوسیله‌ی آمار و ارقام پرداخته شده است.
تیم طراحی پرزنتا با توجه به آماری که میبایست تصویرسازی می‌شد، اقدام به طراحی نمودارهای خلاقانه در بستر نرم افزار پاورپوینت کرد و همچنین در قسمتی از طراحی با ایهام گرفتن از دایره‌های متحد المرکز چرخان (spinner) به نمایش نمودار و آمارها مربوطه پرداخته است.

کارفرما
شرکت مدیریت پروژه‌های نیروگاهی ایران (مپنا)

زمان اجرا
بهمن ماه ۱۳۹۵

نوع پروژه
پاورپوینت

من هم به طراحی ارائه نیاز دارم