sandogh1
درباره پروژه

در این پروژه کارفرما قصد داشت تا فرصت‌های سرمایه‌گذاری خارجی صندوق بازنشستگی کشوری در شرایط پساتحریم را بیان نماید.
تیم طراحی پرزنتا با استفاده از امکانات و قابلیت‌های نرم افزار پاورپوینت و همچنین تصویرسازی المان‌های بصری و طراحی نمودارهای جذاب به خروجی نهایی دست یافت که موجب شد بلافاصله پروژه دوم صندوق بازنشستگی آغاز گردد.

کارفرما
صندوق بازنشستگی کشوری

زمان اجرا
آذر ماه ۱۳۹۴

نوع پروژه
پاورپوینت

من هم به طراحی ارائه نیاز دارم