sandogh2
درباره پروژه

بعد از پروژه اول صندوق بازنشستگی، پروژه دوم با عنوان «گزارش اداره کل امور فرهنگی و اجتماعی» آغاز شد که در آن به معرفی صندوق، وظایف، مشترکین، اقدامات امور فرهنگی و جهانگردی و همچنین برنامه‌های آتی صندوق پرداخته شده است.
چالش تیم پرزنتا در این پروژه، مستنداتی بود که کارفرما در قالب فایل ورد (word) ارائه کرده بود بدین گونه که ابتدا می‌بایست موارد غیر ضروری حذف و موارد مهم استخراج می‌شد سپس مرحله‌ی تصویرسازی آغاز می‌گردید.
در این پروژه نیز تیم پرزنتا با استفاده از امکانات و انیمیشن‌های جذاب موجود در نرم افزار پاورپوینت به خروجی نهایی دست یافت که مورد تایید کامل کارفرما قرار گرفت.

کارفرما
صندوق بازنشستگی کشوری

زمان اجرا
آذر ماه ۱۳۹۴

نوع پروژه
پاورپوینت

من هم به طراحی ارائه نیاز دارم

قبل از اجرای پروژه

مستندات در قالب فایل ورد (word)

befor after

بعد از اجرای پروژه

اسلاید طراحی شده در قالب پاورپوینت