درباره پروژه

در ادامه همکاری اعضای تیم پرزنتا بعنوان متخصصین بصری سازی اطلاعات و طراحان ارائه، پاورپوینت، پرزی و… در بانک تجارت، پروژه زمانبندی برنامه‌های مدیریت امور بانکداری متمرکز و توسعه خدمات الکترونیکی آغاز شد.
هدف از این پروژه نشان دادن مسیر و وظایف هر فرد بود که میبایست در بازه‌های زمانی معین انجام دهد. تیم پرزنتا با توجه به نیازهای مطرح شده پیشنهاد طراحی اینفوگرافیک را داد تا بتوان بوسیله آن در یک نگاه تمامی اطلاعات، وظایف و زمانبندی‌ها را به مخاطب منتقل کرد و همچنین جهت پرزنت در جلسات نیز بتوان در قالب پرزی آن را به نمایش درآورد.
تیم طراحی بعلت تعدد حضور افراد دارای وظایف در برنامه راهبردی بانک تجارت، حهت راحتی و انتقال بهتر اطلاعات به مخاطب، برای هر شخص که وظیفه‌ای برعهده داشت یک رنگ اختصاصی در نظر گرفته و برای مشخص کردن وظایف در بازه‌های زمانی، دایره‌ای ترسیم و آن را به چهار قسمت تقسیم کرد و در هر قطاع وظایف هر شخص را درون رنگ اختصاصی‌شان درج نمود.
با این روش مدیریت و تمامی کارکنان با نگاه کردن به هر قطاع وظایف محوله را دریافت می‌کنند و پیگیری و گزارش‌دهی نیز بوسیله آن آسان‌تر انجام می‌گرفت.

این اینفوگرافیک در ابعاد A3 چاپ و در اختیار تمامی کارکنان قرار گرفت.

کارفرما
بانک تجارت

زمان اجرا
مرداد ماه ۱۳۹۴

نوع پروژه
پرزی

من هم به طراحی ارائه نیاز دارم