وزارت ورزش و جوانان
درباره پروژه

از سال ۱۳۷۹ هر سه سال یکبار در سراسر کشور طرح «پیمایش ملی ارزش‌ها و نگرش‌های جوانان» اجرا می‌شود که در سال ۹۲ موج ششم آن صورت پذیرفت.
دولت در این طرح به بررسی نظرات و عقاید جوانان ۱۵ تا ۲۹ ساله که از طریق تکمیل نظرسنجی در این طرح شرکت کرده‌اند می‌پردازد.
وزارت ورزش و جوانان جهت ارائه گزارش موج ششم این طرح خدمت رئیس جمهور محترم، تقاضای طراحی فایل ارائه در بستر نرم افزار پاورپوینت جهت نمایش هر چه بهتر و ملموس‌تر آمار و ارقام را داشت.
چالش تیم پرزنتا در این پروژه وجود آمار و ارقام صرف بود بدین گونه که می‌بایست بیش از ۱۷۰ مورد گویه و سوال تصویرسازی می‌شد.
به همین علت جهت جلوگیری از یکنواختی و خسته کننده شدن پرزنتیشن برای مخاطب، تیم طراحی پرزنتا اقدام به طراحی بیش از ۱۴ مدل نمودار و همچنین بومی سازی المان‌های تصویر مانند پیکتوگرام و… در این پروژه پرداخته است.

کارفرما
وزارت ورزش و جوانان

زمان اجرا
بهمن ماه ۱۳۹۴

نوع پروژه
پاورپوینت

من هم به طراحی ارائه نیاز دارم

قبل از اجرای پروژه

مستندات در قالب فایل pdf

وزارت ورزش- قبل از طراحی وزارت ورزش- بعد از طراحی

بعد از اجرای پروژه

تصویرسازی مستندات در بستر پاورپوینت