Presenta_Gardeshgari
درباره پروژه

کارفرما در این پروژه به جهت ارائه گزارش عملکرد این سازمان به مدیران و مسئولین دولت تقاضای طراحی پاورپوینت داشت.
چالش تیم پرزنتا در این پروژه حجم زیاد مستندات جهت تصویرسازی در ۳ بخش میراث فرهنگی، صنایع دستی، گردشگری بوده است که می‌بایست در مدت زمان محدود طراحی می‌شدند.
تیم طراحی پرزنتا با استفاده از تصاویر واقعی، المان‌های بصری و انیمیشن‌های نرم افزار پاورپوینت به خروجی نهایی دست یافت.

کارفرما
سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

زمان اجرا
مرداد ماه ۱۳۹۵

نوع پروژه
پاورپوینت

من هم به طراحی ارائه نیاز دارم

قبل از اجرای پروژه

مستندات ارائه شده

befor_Gardesh after_Gardesh

بعد از اجرای پروژه

اسلاید طراحی شده در قالب پاورپوینت