درباره پروژه

شرکت لوازم خانگی کن جهت ورود به بازارهای خارجی نیاز به معرفی حرفه‌ایی کارخانه‌ی خود داشت. پرزنتا با طراحی یک پاورپوینت حرفه‌ای و بین المللی، این شرکت را برای رسیدن به این منظور یاری کرد.
در این پرزنتیشن چالش اول همانند اکثر پروژه‌ها، تهیه‌ی بهترین و مناسب‌ترین دیتا برای ارائه بود. چالش دوم با توجه به اینکه مخاطبان از کشور و فرهنگ متفاوتی بودند، نحوه‌ی ارائه‌ی مناسب اطلاعات باید با توجه به ذائقه‌ی آنان می‌بود تا بیشترین تأثیرگذاری را داشته باشد.
تیم پرزنتا با مطالعه‌ی فرهنگ و موقعیت کشور مورد نظر، اطلاعات لازم را از شرکت کن برای ساخت ارائه درخواست نمود. سپس پروژه را با انتخاب سبک و قالب و المان‌های گرافیکی به روز در بستر پاورپوینت طراحی کرد.

کارفرما
شرکت لوازم خانگی کن

زمان اجرا
آذر ماه ۱۳۹۷

نوع پروژه
پاورپوینت

من هم به طراحی ارائه نیاز دارم