Presenta_Tadbirgar
درباره پروژه

شرکت کارگزاری تدبیرگر سرمایه مجموعه‌ای است که در سال ۱۳۷۹ جهت ارائه خدمات کارگزاری بورس آغاز به فعالیت کرده است.
هدف کارفرما در این پروژه، طراحی فایل ارائه به زبان انگلیسی جهت معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری بازار ایران و جذب سرمایه خارجی بود که قصد استفاده در جلسه پرزنت با حضور سرمایه‌گذاران خارجی استفاده نماید.
چالش تیم پرزنتا در این پروژه وجود مستندات بسیار زیاد در قالب فایل اکسل و همچنین محدودیت بسیار شدید زمانی برای طراحی بود.
تیم طراحی پرزنتا با توجه به محدودیت‌های موجود اقدام به پیاده‌سازی مستندات فایل اکسل به شکل نمودارهای متنوع در بستر نرم افزار پاورپوینت نمود و با توجه به زمان بسیار کم طراحی، اقدام به بهبود بصری فایل ارائه تا حد امکان نمود که در پایان، کارفرما با درک محدودیت‌ها و شرایط موجود و همچنین مشاهده خروجی نهایی اعلام رضایت خود را به تیم پرزنتا اعلام نمود.

کارفرما
شرکت کارگزاری تدبیرگر سرمایه

زمان اجرا
شهریور ماه ۱۳۹۴

نوع پروژه
پاورپوینت

من هم به طراحی ارائه نیاز دارم