درباره پروژه

با توجه به احساس نیاز واحد مدیریت امور بانکداری متمرکز و توسعه بانک تجارت برای آماده سازی و پرزنت هرچه بهتر عملکرد و فعالیت‌هایشان، تیم پرزنتا همکاری بلند مدت خود را با بانک تجارت آغاز نمود. از این رو تیم پرزنتا مسولیت طراحی گزارشات عملکرد، طراحی پرزنتیشن، طراحی اینفوگرافیک، پرزی و… این واحد را برعهده داشت.
تاثیر حضور متخصصین طراحی ارائه در کنار تیم بانک تجارت و همکاری بلندمدت دو مجموعه موجب این شد که هم در هزینه‌ها و هم در زمان صرفه‌جویی شود و همچنین سبب افزایش بهره‌وری و اثربخش تر شدن ارائه ها و گزارشات گردد.
در این پروژه بانک تجارت قصد داشت خدمات نوین خود را که شامل موبایل بانک، خدمات اینترنتی کارت، اینترنت بانک نسل سوم، تلفن بانک بود را معرفی نماید از این رو تیم طراحی پرزنتا با توجه به نیاز کارفرما این خدمات را در دو بستر به نمایش درآورد بستر اول طراحی در قالب پرزی جهت پرزنت در جلسات و بستر دوم طراحی در قالب اینفوگرافیک برای چاپ و نصب در شعب سراسر کشور که در ویدیو بالا قالب پرزی را مشاهده می‌نماید.

کارفرما
بانک تجارت

زمان اجرا
خرداد ماه ۱۳۹۴

نوع پروژه
پرزی

من هم به طراحی ارائه نیاز دارم