Presentation design- sabasamaneh
درباره پروژه

طراحی پاورپوینت و پرزنتیشن حرفه‌ای برای استارت آپ‌ها یکی از خدمت‌های استودیوی طراحی ارائه پرزنتا است تا استارت آپ‌ها بتوانند تیم خود را به بهترین نحو در مقایل سرمایه گذاران و یا شتابدهنده‌ها (Pitch Deck) پرزنت کنند.
در این راستا، تیم پرزنتا برای سازماندهی بهتر مطالب و طراحی ارائه‌‌ای اصولی، اقدام به تهیه‌ی “لیست مطالب ویژه‌ی معرفی استارتاپ‌ها” برای جلسات شتاب‌دهنده‌ها و سرمایه‌گذارها کرده است تا تیم ها بدون دغدغه و صرف زمان برای بررسی اینکه چه محتوایی مهم است و چه محتوایی نیاز است تا به مخاطبان ارائه شود تنها بر روی جلسه‌ی پرزنت خود تمرکز کنند.

در این پروژه استارتاپ صبا سامانه جهت معرفی خود، به فایل ارائه‌ای نیاز داشتند که بتوانند در زمان مقرر سرمایه‌گذاران را متقاعد به همکاری نمایند.
پس از تکمیل لیست مطالب مورد نیاز برای ارائه توسط صبا سامانه، طراحی پروژه‌ی استارت پرزنت در قالب پاورپوینت توسط تیم پرزنتا آغاز شد.
پس از اتمام استارت پرزنت صبا سامانه و رضایت کارفرما، درخواست همکاری مجدد و طراحی ویدیو پرزنت به تیم پرزنتا ارائه شد.

به علت حفظ محرمانگی اطلاعات، امکان منتشر کردن اسلاید بیشتر مقدور نیست.

کارفرما
فرازاندیشان سامانه گسترصبا (صبا سامانه)

زمان اجرا
شهریور ماه ۱۳۹۷

نوع پروژه
استارت پرزنت

من هم به طراحی ارائه نیاز دارم