firedepartment1
درباره پروژه

سازمان آتش نشانی به سبب حضور شهردار محترم تهران و معاونین ایشان قصد ارائه گزارش عملکرد سازمان خود را داشت به همین علت از تیم پرزنتا تقاضای طراحی فایل ارائه‌ای در قالب پاورپوینت کرد.
چالش تیم پرزنتا در این پروژه، محدودیت زمانی و همچنین وجود آمار و اطلاعات زیاد جهت به نمایش درآوردن در فایل پرزنتیشن بود.
تیم طراحی پرزنتا بعد از برگزاری جلسات هم‌اندیشی به جهت مشخص کردن نحوی نمایش آمار و اطلاعات این سازمان به ایده‌ای دست یافت که در آن عملکرد سازمان آتش نشانی را از سال ۱۳۸۴ بر روی خط زمان (Time line) به نمایش درآورد و عملکرد رو به رشد هر ساله این سازمان را به صورت مجازا تصویرسازی نماید که این امر سبب می‌شود پارامترهایی که باعث این رشد شده‌اند در یک نگاه به صورت جامع و کامل به مخاطب انتقال یابد و همچنین برای تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری آتی نیز به مدیران مربوطه کمک نماید.
پس از اتمام پروژه و برگزاری جلسه پرزنت توسط کارفرما در حضور مدیران ارشد شهرداری، به سبب نتیجه و دستاوردهای حاصل شده از فایل ارائه و دریافت پاداش کارمندان سازمان آتش نشانی، رضایت کامل کارفرما به تیم پرزنتا ابلاغ گردید.به همین سبب پروژه دوم این سازمان با تیم پرزنتا با گذشت کمتر از یکسال آغاز گردید.

کارفرما
سازمان آتش نشانی

زمان اجرا
اسفند ماه ۱۳۹۴

نوع پروژه
پاورپوینت

من هم به طراحی ارائه نیاز دارم